3/23/14

Gun-shaped cloud shuts school

[Source]       [ECS]