9/17/12

US debt -- as seen from China


[Jianping Fan, Guangzhou, China]